Trekning av premie på leverte skjellprøver fra fiskesesongen 2018

Trekningen på innleverte skjellprøver fra årets fiskesesong ble gjennomført av administrasjonen i Reisa Elvelag tirsdag 02.10.2018 på Halti. 

Trekningen ble utført av Karl Petter Johansen som innehar erfaring fra "trekk fra bøtta metoden". Tilstede under trekningen var kontrollør Joakim Olsen og Trude Indrebø. 

Trekning skjellprøver.jpg

Årets heldige vinnere av kr 2000,- hver er:

- Ragnhild Flåten Andreassen

- Ole A Johansen

- Morten Heiskel Mathisen

- Karl Petter Johansen

- Antti Keskinen

Vinnerne vil bli kontaktet individuelt for utfylling av utbetalingsskjema og utbetaling til konto. 

Det ble levert inn totalt 40 skjellprøver.


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...