Utbetaling av grunneierandel fra overskudd i RE

Styret i Reisa Elvelag vedtok i sak 7/13 at grunneierandel av overskudd i perioden 2006-2009 skal utbetales. 

Fordelingen av grunneierandel er gjort i henhold til rettighetsboken. Du finner fordelingen i vedlegget "Fordeling grunneierandel av overskudd i RE". Beregningen har tatt utgangspunkt i rettighetsandelene fra grunneiermedlemmer i vedtektene gjeldende da vedtaket ble fattet. Det er altså eier av eiendommen tilbake i gitt periode som er den rettmessige mottaker av grunneierandelen.   

For utbetaling fyller du ut vedlagt skjema -"krav om utbetaling av grunneierandel fra tidligere års overskudd i RE" og sender det til Reisa Elvelag.

E-post: post@reisaelva.no
Brevpost: Reisa Elvelag, Hovedveien 2, 9151 Storslett

Om du skulle behøve assistanse med utfylling av skjema er det bare å stikke innom sekretariatet i 2. etasje på Halti. 

  application/octet-streamFordeling grunneierandel av overskudd i RE.xlsx
application/octet-streamSkjema - krav om utbetaling av grunneierandel fra overskudd i RE perioden 2006-2009.docx
application/pdfFordeling grunneierandel av overskudd i RE.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...