Utkast fiskeregler 2021

Utkast til fiskeregler for sesongen 2021 ligger vedlagt. I utkast til fiskereglene er det lagt inn forskjellige forslag til endringer. Endringene gjelder blant annet fisketid, døgnfredning, kvote, fiskeutstyr, antall døgnkort etc. Det er lagt inn forskjellige alternativer for fisketid og døgnfredning for å synliggjøre ulike muligheter. Endringene som er lagt inn kan selvfølgelig justeres på eller bli forkastet helt. Det innstilles til begrensning i fiske sett i lys av den negative bestandsutviklingen de siste årene. 

Reisa Elvelag ønsker at lagets medlemmer skal komme med innspill til fiskereglene som kan tas opp til vurdering og drøftes på kommende styremøte 27. januar. Det er på dette styremøte fiskereglene for 2021 blir vedtatt. Innspill kan sendes til post@reisaelva.no innen mandag 25. januar. 

Det var i utgangspunktet planlagt et informasjonsmøte for elvelagets medlemmer i forkant av styremøte. Møte var tenkt for å gå gjennom fjorårets resultater, drøfte utkast til fiskeregler samt diskutere arbeidet med ny driftsplan for perioden 2021-2025. På grunn av skjerpede nasjonale restriksjoner i forbindelse med koronapandemien er dette møtet avlyst. Situasjonen vil vurderes fortløpende og det kan bli aktuelt å avholde et møte tidlig samme uke som styremøte. Dette vil det eventuelt bli annonsert om. 

  application/pdfUTKAST Fiskeregler 2021.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...