Utsatt start på fiskekortsalget!

Som følge av den usikre situasjonen med coronaviruset er kortsalget som var planlagt igangsatt 1. april utsatt til 1. mai. Det vil være en løpende vurdering på hvorvidt kortsalget åpner 1. mai eller ikke. Dette gjelder forvaltningsavgift for bygdekort og Statskog sine kort i Øverelva, kjøpt via www.scanatura.no. Statskog har også utsatt kortsalget for sine kort i Nerelva til 1. mai. 

Enkelte grunneiere har fått tilgang til sine kort i forkant av coronaviruset slik at andre grunneiere som ønsker tilgang vil få det. Det anbefales likevel å holde igjen salget av næringskort til vi vet mer om situasjonen frem mot sommeren.

Om sesongen 2020 kan gjennomføres som planlagt eller om det vil innføres begrensninger er for tidlig å vurdere på nåværende tidspunkt. Vi krysser fingrene for at de tiltak som er iverksatt rundt om i landet vil bidra til at vi raskere er tilbake til "normalen". 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...