Vedtekter for Reisa Elvelag - gjeldende fra og med den 10.mars 2016 OBS: Erstattet av nye vedtekter 20.3.2018

Vedlagt finner du gjeldende vedtekter for Reisa Elvelag


Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...