reisaelva.no

Protokoll årsmøte Reisa Elvelag 2021

Reisa Elvelag avholdt årsmøte 25. mai kl.18.00-20.55 på Halti, Nordreisa kommune. Opprinnelig årsmøte i mars ble utsatt som følge av nasjonale restriksjoner vedrørende arrangementer ifm. corona-pandemien. 

Protokoll fra årsmøte ligger vedlagt. 

  application/pdfPROTOKOLL Årsmøte i Reisa Elvelag 2021 signert.pdf

Published Tue 08 Jun 2021 by Reisa Elvelag
Updated: Wed 09 Jun 2021
Tell A Friend Or share with...