Fiskedøgn i sone 1, valdet Tømmernes-Galsomelen

På vegne av grunneier legger Reisa Elvelag ut fiskedøgn i sone 1 på valdet Tømmernes-Galsomelen. Kortene gir tilgang på fiske på eiendom gbnr. 18/7 og 18/10. Eiendommene er merket i elvekanten. Se vedlagt kart over valdet. 

Kortene er tilgjengelig på Scanatura. Trykk her for å kjøpe!. 

Kontaktperson for valdet er Kyrre Pedersen, tlf.: +47 905 14 378 og Cathrine Breivik tlf.: +47 949 74 829. 

Tømmernes-Galsomelen vald.PNG

  application/octet-streamTømmernes-Galsomelen vald.PNG

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...