Valgmøte for private grunneiere

2016-02-11
Valgbilde_75x106

Det avholdes valgmøte for private grunneiere mandag den 22.februar 2016 kl. 19:00.

Fordeling av grunneierkort

2015-02-18

I de følgende tabeller finnes en fordeling av hvordan døgnkortene er fordelt på hvert bruksnummer. Fordelingen tar hensyn til eiendommens lengde i meter, og kortene er fordelt så jevnt som mulig i løpet av sesongen. Vi har i denne fordelingen tatt hensyn til at eiendommer uansett størrelse skal ha tilgang på kort i løpet av sesongen.

Resultat ved valg av årsmøteutsendinger og styrerepresentanter for private grunneiere

2014-11-11
Styre_75x68

Valg av årsmøteutsendinger og styrerepresentanter for private grunneiere ble gjennomført den 10.november 2014

Valgmøte for private grunneiere

2014-10-22
Valgbilde_75x106

Det avholdes valgmøte for private grunneiere mandag den 10.november klokken 20:00

Tildeling av næringskort for sesongen 2014

2014-05-30
Næringskortet 2013_75x106

Om tildeling av næringskort


Here, fishy fishy fishy...