Verneområdene i Reisadalen

2003-10-31
njallaavzi mot s›r_80x53
Reisa Nasjonalpark, som omfatter ca 803 kvadratkilometer i Nordreisa kommune i Troms, blei freda 28. November 1986. Hensikten med fredninga er å bevare et tilnærma uberørt fjell- og dalområde og gi folk adgang til friluftsliv der.

Naturvernloven

2003-10-31
Naturvernloven av 19. juni 1970 er vårt sterkeste virkemiddel for å sikre viktige områder med biologisk mangfold.

Området og landskapet

2003-10-16
Mollisfossen

Av: Bjørn Fossli Johansen

Reisadalen strekker seg i nordvestlig retning fra et viddelandskap i sørøst gjennom et mer alpint landskap nærmere kysten i nordvest. Naturen er spesiell, med trange daler og kløfter som skjærer seg ned som en stor canyon i fjellvidda omkring.

Direktoratet for naturforvaltning

dirnatlogo3

Reisa Nasjonalpark

I løpet av årtusener har Reisaelva skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen som er kjerneområdet i Reisa nasjonalpark.

Striden om navnet på nasjonalparken

2003-10-11
innh_80x62

Reisa Nasjonalpark

Lokalt regnet folk hele tiden med at navnet på den nye nasjonalparken skulle bli NJALLAAVZI, men den gang ei. Les mer om striden omkring navnet til nasjonalparken.

Njallaavzi

2003-10-11

Idar Kristiansen

Les Idar Kristiansens hyllingsdikt til nasjonalparken

Mer enn elvebåter og laks.

2003-10-11
Reisanatparklogo_80x75

Nasjonalparken i Nordreisa

Vi så det på TV opptil flere ganger: Elvebåter i strie stryk under lav kveldsol, en liten jente som klippet over bandet ved inngangen til nasjonalparken, statsråd Rønbeck og andre kjendiser ved bålet under Mollisfossen.

Here, fishy fishy fishy...