Booking av fiskedøgn for innenbygds fiskeberettigede

2020-06-22

Reisa Elvelag åpner opp for booking av fiskedøgn i Reisaelva for innenbygds fiskeberettigede søndag 28. juni kl. 18.00! 

Nytt fiskeoppsyn i Reisaelva

2020-05-08

Reisa Elvelag gikk ut med en tilbudskonkurranse for nytt fiskeoppsyn 28.01.2020. Elvelaget mottok ett tilbud innen tilbudsfrist og inngikk avtale med Arktisk Geotek AS om fiskeoppsyn i perioden 2020-2022 på styremøte 27.02.2020. 


Here, fishy fishy fishy...