Fiskeregler 2021

2021-02-02

Oppdatert versjon, rettet for enkelte feil. 

Fiskeregler for 2017 - revidert 13.06.2017

2017-03-08
Fisk nesten på kroken_75x56

Styret i Reisa Elvelag har nå vedtatt fiskeregler for 2017

Fiskeregler for 2016

2016-02-16
Fisk nesten på kroken_75x56

Styret i Reisa Elvelag har nå vedtatt nye fiskeregler for 2016

Reviderte fiskeregler for 2015

2015-02-16
Fisk nesten på kroken_75x56

Styret i Reisa Elvelag har nå vedtatt reviderte fiskeregler for 2015

Fiskeregler for 2015

2015-01-19
Fisk nesten på kroken_75x56

Styret i Reisa Elvelag har nå vedtatt nye fiskeregler for 2015

Fiskeregler for 2013

2013-02-04
Fisk nesten på kroken_75x56
Med forbehold om godkjenning av Direktoratet for naturforvaltning legger vi ut fiskereglene for 2013.

Here, fishy fishy fishy...