Innkalling valgmøte for private grunneiere 10. mars 2021

Onsdag 10. mars avholdes valgmøte for private grunneiere i Reisa Elvelag. Møte vil bli avholdt på Halti kl. 18.00. På møtet skal det velges årsmøtedelegater og et nytt styremedlem til styret i Reisa Elvelag. Reisa Elvelag følger til enhver tid gjeldende smittevernregler. 

Vi gjør oppmerksom på at hvert gårdsnummer i forkant av valgmøte skal velge sin representant til valgmøte, og at det er gårdsnummernes representanter som skal møte på valgmøte. 

Se vedlagt skriv og saksliste.  

  application/pdfSaksliste valgmøte private grunneiere.pdf
application/pdfBrev til gårdsnummer vedrørende representantvalg.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...