Kortfordeling grunneierdøgn sesongen 2021

Vedlagt følger fordeling av grunneierdøgn sesongen 2021. Fordelingen er gjort i henhold til andelsboka og justert etter antall fiskedøgn. Skjema for uttak av kort enkelteiendommer og skjema for uttak av kort på samarbeidseiendommer er også vedlagt.   

Frist for uttak av døgnkort er satt til 1.april. Nytt for sesongen er at det vil faktureres for 1/3 av forvaltningsavgiften på uttatte kort i forkant av sesongen. I etterkant av sesongen faktureres resterende 2/3 av forvaltningsavgiften. Kort som ikke tas ut vil administreres av laget og kunne selges via elvelagets salgskanaler til markedspris.  

Ved spørsmål eller det oppdages feil, ta kontakt med administrasjonen. 
E-post: post@reisaelva.no 

 

  application/pdfSkjema -kortuttak enkelteiendom.pdf
application/pdfSkjema -kortuttak samarbeidseiendommer.pdf
application/octet-streamFordeling grunneierdøgn 2021.xlsx

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...