Oppdatering av pukkellaks situasjonen i Reisaelva

Reisa Elvelag har igangsatt tiltak mot pukkellaks i Reisaelva etter observasjoner av flere flak onsdag 7. august. Fra og med 8. august er det blitt gjennomført flere tiltak slik som drivtelling fra Makkstilla i sone 6 og ned til sone 1. Det er også gjort befaringer med båt i øvre og nedre del av elva. Per dags dato er det nå fisket ut totalt 93 pukkellaks med garn. 80 stk i Nerelva og 13 stk i Øverelva. I tillegg er det fanget ca. 20 stk gjennom sesongen på stang. 

Arbeidet med utfisking av pukkelaks vil fortsette med full styrke ut august og vi ønsker fortsatt tips ved observasjoner av pukkellaks. Vi vil oppdatere vår facebookside jevnlig. 

Reisa Elvelag ønsker å rette en stor takk til de frivillige fiskerne som er med å bidrar i kampen mot pukkellaksen. Det arbeidet som legges ned er uvurderlig. 

IMG_5933.JPG

IMG_5936.JPG

IMG_5928.JPG

 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...