Protokoll ekstraordinært årsmøte

Reisa Elvelag avholdt ekstraordinært årsmøte 26.11.2020 kl.18.00 på Halti-bygget, Nordreisa. Saken som ble behandlet var spørsmålet om Reisa Elvelag skal inne på eiersiden av det nye selskapet Reisa Villakssenter AS. 

Vedlagt følger protokoll fra møtet. 

  application/pdfReisa Elvelag -Protokoll ekstraordinært årsmøte 2020.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...