Resultat ved valg av årsmøteutsendinger og styrerepresentanter for private grunneiere

Valg av årsmøteutsendinger og styrerepresentanter for private grunneiere ble gjennomført den 23.oktober 2013

Nye representanter for private grunneiere

Det ble avholdt valg av representanter for private grunneiere til styret i Reisa Elvelag.

 

Følgende ble valgt:

1. Fast representant med virketid på 2 år: Jan Harald Tørfoss, Tørfoss

2. Vararepresentant for Jan Harald Tørfoss med virketid på 2 år: Roald Storslett, Røyelen

3. Fast representant med virketid på 1 år: Line Olsen Ørstad, Tømmernes

4. Vararepresentant for Line Olsen Ørstad, Tømmernes med virketid på 1 år: Dagfinn Kristiansen

Av 34 stemmeberettigete gårdsnummer var 11 gårdsnummer representert.

Følgende ble valgt som utsendinger til årsmøtet:

Private grunneiere/rettighetshavere med stemmerett på årsmøtet – 15 stemmer:

Ivar Henning Jensen

Arne Martin Kristiansen

Roald Storslett

Tom Derre West

Jan Oddvard Fossvoll

Stein A. Rånes

Thor Herman Wuttudal

Terje Nordberg (2 stemmer)

Kjell Olaus Båtnes

Odd Stefan Nordberg

Line Olsen Ørstad

Jan Harald Tørfoss

Dagfinn Kristiansen

Kjell Arne Strandheim

 

 

Vararepresentanter for private grunneiere/rettighetshavere - i rekkefølge:

  1. Rolf Bakkeslett

 

  1. Gunnar Rasmussen

 

  1. Ragnhild Kristine Rognmo 

 

  1. Einar Georg Wollstad

 

 

Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...