Sjøørretkort på eiendom 18/2 i sone 1 legges ut for salg

På vegne av grunneier legger Reisa Elvelag fiskekort ut for salg på eiendom gbnr 18/2 i sone 1. 

Kortene er tilgjengelig på Scanatura:
- Eiendom 18/2, sone 1. 

Fiskekortet er kun gyldig på eiendom gbnr 18/2. I tillegg er kortet gyldig på elvestrekket hvor det er sameie for gnr 18. 

Eiendom 18-2 sone 1.PNG

  application/octet-streamEiendom 18-2 sone 1.PNG

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...