Tilbud på fiskeoppsyn i Reisaelva ønskes

Reisa Elvelag ønsker tilbud på fiskeoppsyn i Reisaelva for perioden 2020-2022. 
Se vedlagt tilbudsutlysning for mer informasjon.

Ved spørsmål kan styreleder Harry Fyhn kontaktes:
Tlf.: 930 39 451
E-post: harry.fyhn@nordtroms.net 

Frist for levering av tilbud er fredag 21. februar. 

  application/pdfTilbudsutlysning fiskeoppsyn i Reisaelva 2020-2022.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...