Utbetaling av utbytte til grunneiere i forbindelse med ørretfiske for sesongene 2015-2017

Styret i Reisa Elvelag vedtok i sak 28/17 at det skulle betales utbytte til berørte grunneiere av ørretsesongene som har blitt gjennomført 1.9-15.9 i sesongene 2015-2016 og 2017 - fratrukket forvaltningsavgift på kr 125,- per solgte kort.

På bakgrunn av dette har administrasjonen utarbeidet en fordeling av utbyttet i henhold til rettighetslista. Du finner fordelingen i vedlegget "Beregning utbytte ørretfiske" under. Beregningen har tatt utgangspunkt i rettighetsandelene fra grunneiermedlemmer i siste vedtekter for Reisa Elvelag. Denne er også vedlagt.

 

For utbetaling fyller du ut vedlagte skjema - krav om utbytte ørretfiske 2015-2017 og sender det til Reisa elvelag på en av følgende adresser:

E-post: post@reisaelva.no

Post: Reisa Elvelag, Hovedveien 2, 9151 Storslett


Om du skulle behøve assistanse med utfyllingen av utbyttekravet kan du gjerne stikke innom sekretariatet i 2 etasje på Haltibygget.

PS: Vi har i løpet av sesongen sett at rettighetslista ikke er fullstendig oppdatert i henhold til eiendomsoverdragelser, deling av eiendom og lignende utført i de siste årene. Om du finner feil i rettighetslista kan du gjerne benytte anledninga til å hjelpe oss å oppdatere eventuelle feil. Ta i såfall kontakt med oss, så får vi oppdatert slik at alt blir korrekt. 

  application/octet-streamBeregning utbytte ørretfiske.xlsx
application/mswordSkjema - krav om utbytte ørretfiske 2015-2017.doc
application/octet-streamVEDTEK~1.PDF

Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...