Fiskekort til salgs i sone 1 og 2

På vegne av grunneier legger Reisa Elvelag fiskort ut for salg på eiendom 20/5 i sone 1 og eiendom 23/2 i sone 2. 

Kortene er tilgjengelig på Scanatura:
- Eiendom 23/2, sone 2
- Eiendom 20/5, sone 1

Kortene tilknyttet eiendom 23/2 er også gyldig på eiendom 34/1 og den delen av 34/4 som ligger innenfor sone 2. 

Røyelen Vest.PNG

 

Kortene tilknyttet eiendom 20/5 er kun gyldig på denne eiendommen i sone 1. 

Eiendom 20-5.PNG

For mer informasjon om eiendommene kan grunneier Kyrre Elveskog kontaktes på tlf: +47 922 66 238.


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...