Tilretteleggingstiltak på Tørfossmelen

2012-03-13
Utsikt Tørfossmelen_75x112
Sommeren 2011 ble Tørfossmelen tilrettelagt med gapahuk, toalett og bedre parkering.

Om vårt arbeid med tilrettelegging langs Reisaelva

2012-01-03
Gapahuk på Svartfoss_75x50
I 2008 startet Reisa Elvelag med vårt langsiktige tilretteleggingsarbeid. Les mer om tiltakene her.

Here, fishy fishy fishy...