Reisaelva stengt for laksefiske også i 2024

2024-03-27

Reisaelva er stengt for fiske etter laks og sjørøye i 2024. Elva ble stengt av Miljødirektoratet i 2022 på grunn av sviktende bestand. Det vil gjennomføres et begrenset sjøørretfiske fra 12. august-14. september i sone 1 og 2. 


Here, fishy fishy fishy...